Huisregels

Bij inschrijving voor de lessen, traingen en lidmaatschappen verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels.

Introductie

Onze huisregels zijn er om het u, en anderen, zoveel mogelijk naar de zin te maken zodat u prettig kunt sporten. U dient een ieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijke royering tot gevolg hebben.

Toegang

Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken, tenzij er interesse is om lid te worden. Zorg ervoor dat u minimaal 15 minuten voor aanvang van de les of training aanwezig bent. Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die u gaat volgen. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient u buiten de zaal te wachten.

Aansprakelijkheid

U neemt op eigen risico deel aan de lessen en trainingen. Challenger Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk letsel, welke u voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen is voor eigen risico van ouder/voogd. Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen Challenger Gym toegebrachte schade. Deze schade zal daarom ook op u worden verhaald. Challenger Gym  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de bezoeker in en om de sportschool, tijdens of na de lessen en trainingen en/of het gebruik van de fitness faciliteiten.

Gedragsregels

 • Telefoneren tijdens de lessen en trainingen is niet toegestaan. Is het om een bepaalde reden noodzakelijk bereikbaar te zijn, dan kunt u uw telefoon afgeven bij een van de receptiemedewerkers.
 • Het is niet toegestaan om de zalen te betreden met buitenschoenen en/of gymschoenen met een zwarte zool. De matten betreden gebeurt op blote voeten.
 • Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de instructeur, tijdens de lessen de trainingsruimte te verlaten.
 • U wordt geacht een handdoek te gebruiken op de toestellen
 • U wordt verzocht de door u gebruikte attributen terug te plaatsen op de plek waar het hoort.
 • Maak na gebruik van fitness- en cardioapparatuur  het apparaat schoon en transpiratievrij. Dit kan door gebruik te maken van de aanwezige papierrollen en het daarvoor bestemde desinfectiemiddel.
 • Alleen bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan. Gelieve deze goed afgesloten te houden bij gebruik in de zalen.
 • Alleen aan de bar kan men, voorzien worden van, eten. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan.
 • Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan in en om de sportschool.
 • Tijdens de training draagt u schone en correcte sportkleding. Neem bij het volgen van meerdere lessen en/of trainingen (achter elkaar) extra sportkleding en een extra handdoek mee.
 • Het is niet toegestaan om tassen mee te nemen naar de zalen of neer te leggen bij de receptie en/of bar.. Challenger Gym , haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen.

Huis en gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

 • De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor  iedereen.
 • De ouder/verzorger  houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
 • De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de les of training of een wedstrijd (max. 15 min voor aanvang van de les).
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • De ouder/verzorger ziet er op toe dat kinderen (onder de 15 jaar) niet door de zalen rond lopen indien ze op dat moment geen les of training volgen.
 • De ouder/verzorger spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.
 • De ouder/verzorger neemt tijdens de les in het restaurant plaats en kan vanuit hier de gehele training meekijken
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Met het betreden van de gym geeft u aan zich te houden aan de bij Challenger Gym geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot de gym.
 • Het in strijd handelen met de bovengenoemde regels kan tevens leiden tot intrekking van het lidmaatschap, zonder restitutie van de lesgeld. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.